W imieniu firmy Aptissen dziękujemy za odwiedzenie tej strony internetowej. Ponieważ zależy nam na poszanowaniu prywatności osób odwiedzających naszą stronę internetową, niniejsze Zasady ochrony prywatności strony internetowej opisują informacje, jakie możemy zbierać od użytkownika podczas takiej wizyty, sposób ich wykorzystania oraz ochronę, jaką zapewnimy informacjom, które użytkownik nam przekaże. Te Zasady ochrony prywatności wyjaśniają nasze starania, by zapewnić równowagę między naszymi interesami biznesowymi w zakresie gromadzenia i wykorzystywania informacji otrzymanych od Użytkownika, a potrzebą odpowiedniej ochrony i zarządzania wszelkimi uzyskanymi przez nas danymi osobowymi Użytkownika. Należy pamiętać, że wejście na tę stronę internetową i korzystanie z niej stanowi automatycznie wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystanie przez nas wszelkich informacji dostarczonych przez niego zgodnie z niniejszymi Zasadami.

Dane osobowe

Dane osobowe obejmują imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail lub wszelkie inne informacje, które można w normalnych warunkach wykorzystać do ujawnienia tożsamości użytkownika. Firma Aptissen gromadzi dane osobowe osób odwiedzających stronę internetową tylko wtedy, gdy są one dobrowolnie podane. Firma Aptissen nie będzie w inny sposób gromadzić tych informacji użytkownika na tej stronie internetowej.

W częściach naszej strony internetowej, w których umożliwiamy wprowadzenie danych osobowych, powiadamiamy użytkownika o sposobie, w jaki zamierzamy wykorzystać takie informacje w danym przypadku. Po otrzymaniu danych osobowych firma Aptissen może je wykorzystać do uzasadnionych celów biznesowych, podobnie jak firmy nieinternetowe. Na przykład możemy wykorzystać te informacje do skontaktowania się z użytkownikiem za pomocą poczty elektronicznej lub zwykłej w celu przekazania mu informacji, które naszym zdaniem mogą być dla niego interesujące lub odpowiadają jego prośbom. Możemy również używać ich do kompilowania danych i analiz w celu zrozumienia i zaspokojenia potrzeb naszych klientów. Dane są również gromadzone w celu oszacowania wykorzystania i użyteczności usług, które świadczymy online. Informacje użytkownika mogą zostać przekazane do przetwarzania i wykorzystania przez partnerów firmy Aptissen w innych krajach i regionach świata. Dane osobowe nie będą podlegać sprzedaży ani wynajęciu przez firmę Aptissen, chyba że użytkownik zostanie wcześniej powiadomiony i wyraźnie wyrazi zgodę na takie przekazanie.

Dane zbiorcze

Strona internetowa firmy Aptissen może również zbierać informacje użytkownika, które nie umożliwiają ujawnienia jego tożsamości. Na przykład, możemy śledzić informacje o dacie i godzinie dostępu osób odwiedzających naszą stronę internetową, rodzaju przeglądarki internetowej, z której one korzystały, oraz o stronie internetowej, z której połączyły się z naszą stroną internetową. Nasze strony internetowe gromadzą te dane dzięki umieszczeniu fragmentów informacji zwanych „cookie” na komputerze osoby odwiedzającej. Ta technologia nie gromadzi informacji umożliwiających ujawnienie tożsamości poszczególnych odwiedzających. Informacje te są zbierane raczej w formie zbiorczej. Pliki cookie mogą nas poinformować, w jaki sposób, kiedy i przez ile osób nasza strona internetowa była odwiedzana. Te zbiorcze informacje pozwolą nam ulepszyć nasze strony internetowe, aby lepiej służyły i informowały użytkowników. Mogą one również umożliwić użytkownikowi skrótowy dostęp do interesujących go miejsc na naszej stronie internetowej po ponownym wejściu do naszego systemu. Podłączenie tego urządzenia do systemu nie ma wpływu na jego działanie.

Linki do innych stron internetowych

Firma Aptissen może udostępniać linki do innych stron internetowych służących jako źródło informacji dla naszych odwiedzających. Staramy się starannie wybierać strony internetowe, które naszym zdaniem są przydatne i spełniają nasze wysokie standardy w zakresie dokładności i użyteczności informacji. Jednak projekt i treść strony internetowej mogą ulegać szybkim zmianom, dlatego nie możemy zagwarantować standardów w odniesieniu do każdej strony internetowej, do której proponujemy link. Podobnie nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość jakiejkolwiek strony internetowej innej niż strona firmy Aptissen. Nie możemy również zagwarantować zasad ochrony prywatności takich stron internetowych i zalecamy bezpośrednie zapoznanie się z ich zasadami ochrony prywatności.

Wybór

Aby nie otrzymywać już wiadomości elektronicznych lub innych ze strony firmy Aptissen, a wysyłanych użytkownikowi na podstawie jego prośby o takie informacje, albo w celu usunięcia z rejestrów firmy Aptissen danych osobowych przesłanych przez użytkownika za pomocą jej strony internetowej, prosimy o powiadomienie nas za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na tej stronie internetowej. Życzenie użytkownika zostanie przez nas uwzględnione.

Dokładność

Firma Aptissen dołoży wszelkich starań, aby zachować dokładność i poufność wszelkich danych osobowych przekazywanych przez użytkownika. W celu wprowadzenia uzupełnień lub innych poprawek do przesłanych informacji, prosimy przekazać je nam za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na tej stronie internetowej.

Bezpieczeństwo

Wszystkie informacje przesyłane na stronę internetową firmy Aptissen są w miarę możliwości bezpieczne dzięki użyciu istniejącej technologii. Nieupoważnione strony trzecie nie powinny mieć do nich dostępu podczas przesyłania. Nasza firma będzie przechowywać informacje udostępniane przez użytkownika w bezpieczny sposób i podejmie odpowiednie kroki w celu zapewnienia im ochrony przed nieuprawnionym dostępem lub ujawnieniem. Chociaż żadne środki bezpieczeństwa nie zapewniają 100-procentowej ochrony, używamy najnowocześniejszych technologii i systemów, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi do przechowywanych przez nas informacji. Dostęp do tych informacji będzie ograniczać się do personelu firmy Aptissen, który musi znać lub mieć możliwość skontaktowania się z zewnętrznym lekarzem.

Dzieci

Firma Aptissen nie gromadzi ani nie przechowuje celowo danych osobowych dotyczących osób w wieku poniżej 18 lat. Jeżeli dziecko użytkownika przekazało informacje naszej firmie bez podania swojego rzeczywistego wieku i należy je usunąć, prosimy o powiadomienie nas o tym za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na tej stronie internetowej, aby umożliwić nam niezwłoczne usunięcie tych danych.

Zmiany

Wszelkie zmiany w niniejszych Zasadach ochrony prywatności będą niezwłocznie publikowane w tym miejscu. Prosimy o okresowe przeglądanie tych Zasad ochrony prywatności w celu zapoznania się z wprowadzanymi w nich zmianami.

Dziękujemy za odwiedzenie strony internetowej firmy Aptissen. Cenimy zainteresowanie i pomysły użytkowników. W przypadku jakichkolwiek uwag lub wątpliwości dotyczących wykorzystania informacji przekazanych firmie Aptissen za pomocą strony internetowej prosimy o skontaktowanie się z nami za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na tej stronie internetowej.