Aptissen SA. i podmioty stowarzyszone (razem „Aptissen. ”, „ my ”, „ nas ”, lub „ nasze ”) szanują Twoją prywatność i są zaangażowane w ochronę danych osobowych.

W niniejszej Polityce prywatności wyjaśniono, w jaki sposób i dlaczego firma Aptissen przetwarza i otrzymuje dane osobowe na mocy Ogólnego rozporządzenia Unii Europejskiej o ochronie danych (RODO) i innych obowiązujących regulacji prawnych w zakresie ochrony danych osobowych jak FADP. Przeczytanie dokumentu pomoże Ci zrozumieć Twoje prawa dotyczące prywatności i wybory.

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy przetwarzania danych osobowych, które gromadzimy, gdy:

 • Odwiedzasz naszą witrynę internetową („Witryna”) lub profile naszej marki w mediach społecznościowych;
 • Otrzymujesz od nas informacje, w tym w wiadomościach e-mail i telefonicznie;
 • Korzystasz z naszych Usług lub wchodzisz z nimi w interakcję (na przykład, podczas tworzenia indywidualnego konta użytkownika w Aptissen jako pracownik lub przedstawiciel naszych Subskrybentów – “Użytkownicy korporacyjni”) lub jesteś osobą wyznaczoną do kontaktu do zadań administracyjnych dotyczących Usług jak fakturowanie i powiadomienia.

Polityka prywatności nie dotyczy przetwarzania przez nas danych osobowych w charakterze podmiotu danych lub usługodawcy w imieniu naszych klientów, w tym w przypadkach, gdy oferujemy naszym klientom różne narzędzia, za pomocą których mogą gromadzić dane dotyczące osób wymieniających się wiadomościami e-mail z Użytkownikami korporacyjnymi lub znajdują się na listach kontaktów Użytkowników korporacyjnych. Przetwarzanie tych informacji podlega naszej umowie z klientami.

Administrator

Firma Aptissen jest odpowiedzialna za sposób, w jaki administratorzy posługują się danymi. Informacje kontaktowe znajdują się w sekcji „Skontaktuj się z nami” poniżej. Aby skontaktować się z nami, należy wysłać wiadomość e-mail na adres: mail@aptissen.com.

Jakie dane osobowe gromadzimy

Poniżej przedstawiliśmy spis informacji gromadzonych przez nas, gdy wchodzisz w interakcję z naszymi Usługami lub Witryną oraz przykłady wykorzystywania konkretnych typów informacji.

Dane identyfikacyjne: W zależności od sposobu korzystania z Usług możemy gromadzić imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz adres korespondencyjny/rozliczeniowy. Do swoich informacji profilowych wyświetlanych w naszych Usługach możesz również dodać zdjęcie profilowe, wyświetlaną nazwę, nazwę stanowiska, numer telefonu, lokalizację i inne szczegóły.

Dane dotyczące życia zawodowego: W zależności od Twojej interakcji z nami gromadzimy służbowy adres e-mail, nazwę stanowiska, numer telefonu, lokalizację i informacje, które przekażesz, prosząc o wsparcie dla użytkownika.

Dane zdobyte w toku komunikacji: Jeśli kontaktujesz się z nami za pośrednictwem rozmowy telefonicznej lub wideokonferencji, możemy nagrać tę rozmowę w celach szkoleniowych, zapewnienia jakości i administracyjnych. Jeśli jest to wymagane przepisami obowiązującego prawa, uprzednio uzyskamy Twoją zgodę lub damy możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec nagrywania.

Dane osobowe, które gromadzimy z innych źródeł

Gromadzimy również informacje na Twój temat z innych źródeł, w szczególności:

 • Od innych klientów, naszych pracowników lub wykonawców, którzy mogą przekazać nam Twoje służbowe dane kontaktowe na celu uzyskania usług.

Automatycznie gromadzone dane

Gdy odwiedzasz, korzystasz lub wchodzisz w interakcję z Witryną lub Usługami, możemy otrzymywać pewne informacje dotyczące Twojej wizyty, korzystania lub interakcji. Na przykład, możemy monitorować liczbę ludzi odwiedzających naszą Witrynę, godziny, w której stronę odwiedza najwięcej osób, które strony w naszej Witrynie są odwiedzane, domeny, z których przychodzą nasi odwiedzający (np. google.com , yahoo.com itd.) oraz jakie przeglądarki wykorzystywane są do uzyskania dostępu i odwiedzenia naszej Witryny (np. Firefox, Microsoft Internet Explorer), ogólne dane geograficzne i schemat poruszania się po Witrynie. W szczególności, następujące informacje są tworzone i automatycznie rejestrowane w naszych systemach:

 • Dane z dziennika : Informacje, które przeglądarka wysyła automatycznie za każdym razem, gdy odwiedzasz Witrynę („dane z dziennika”). Dane z dziennika obejmują adres protokołu internetowego („IP”) (żebyśmy mogli zrozumieć, z jakiego kraju nawiązujesz połączenie, gdy odwiedzasz Witrynę), typ i ustawienia przeglądarki, datę i godzinę żądania oraz sposób interakcji z Witryną.
 • Pliki cookies : Aby dowiedzieć się więcej na temat tego, w jaki sposób wykorzystujemy pliki cookie, przejdź do sekcji „Pliki cookie” poniżej.
 • Informacje dotyczące urządzenia : W tym nazwa urządzenia, system operacyjny oraz wykorzystywana przeglądarka. Zgromadzone informacje mogą zależeć od typu urządzenia i jego ustawień.
 • Informacje na temat korzystania : Gromadzimy informacje na temat sposobu, w jaki korzystasz z Usług, w tym statystyczne dane dotyczące korzystania pochodzące z obsługi naszych Usług, dane dotyczące konfiguracji, dane z dziennika, wybory w kwestii filtrowania i informacje dot. wyników dla Usług.

W jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe

Przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z koniecznością w celu:

 • Wykonania przedmiotu umowy z Tobą i Twoim pracodawcą („ Konieczność umowna ”)
 • Przestrzegania obowiązków prawnych („ Obowiązek prawny ”) oraz
 • jeśli to konieczne do prawnie uzasadnionych celów firmowych, w Twoim interesie lub w interesie strony trzeciej („ Prawnie uzasadniony interes ”).

W niektórych przypadkach potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, np. aby wysyłać e-maile marketingowe lub w przypadku używania pików cookie i innych podobnych technologii, jeśli jest to wymagane przepisami obowiązującego prawa, co bardziej szczegółowo wyjaśniono poniżej. Szczególne cele, w których przetwarzamy Twoje dane osobowe i podstawy prawne, na których się opieramy w przypadku przetwarzania, znajdują się poniżej.

Zgromadzone dane

Rodzaj danych Cel Podstawa prawna przetwarzania
Dane identyfikacyjne Odpowiadanie na zapytania użytkownika Komunikowanie się z użytkownikiem na temat Usług, w tym poprzez wysyłanie mu ogłoszeń, aktualizacji, alertów bezpieczeństwa, wiadomości dotyczących wsparcia i wiadomości administracyjnych Konieczność umowna Uzasadnione interesy w zakresie (i) dostarczania użytkownikowi żądanych informacji, (ii) zapewnienia bezpieczeństwa naszych Usług, sieci i systemów informatycznych oraz (iii) wysyłania użytkownikowi informacji o naszych własnych produktach i usługach, które mogą go zainteresować, oraz informowania o naszej strategii marketingowej – Zgoda na wysyłanie komunikatów marketingowych dotyczących innych produktów i usług, które mogą go zainteresować
Dane komunikacyjne W celu zachowania rejestru relacji oraz w celach szkoleniowych, zapewnienia jakości i administracyjnych Uzasadnione interesy polegające na poprawie ogólnego doświadczenia naszych potencjalnych klientów i klientów.
Dane zbierane automatycznie Administrowanie i ochrona naszej Witryny i Usług, mierzenie oglądalności i analizowanie ogólnego zachowania osób odwiedzających Witrynę, aby zrozumieć, na czym głównie koncentrują się nasi klienci, i pomóc nam zrozumieć, w jaki sposób możemy usprawnić nasz proces sprzedaży, dostosować wrażenia użytkownika, ulepszyć Witrynę i Usługi oraz w celach marketingowych Uzasadnione interesy w zakresie (i) poprawy komfortu użytkowania; (ii) ulepszania Witryny lub Usług oraz opracowywania nowych funkcji i usług; (iii) optymalizacji naszych działań marketingowych; zapewnienia bezpieczeństwa naszych Usług, Witryny, sieci i systemów informatycznych Zgoda w odniesieniu do plików cookie i innych podobnych technologii, jeżeli jest to wymagane przez obowiązujące prawo
Dane osobowe gromadzone przez nas z innych źródeł Aby pomóc nam w ulepszaniu i optymalizacji naszych procesów marketingowych Plik cookie _ga, instalowany przez Google Analytics, oblicza dane dotyczące odwiedzających, sesji i kampanii, a także śledzi korzystanie z witryny na potrzeby raportu analitycznego witryny. Plik cookie przechowuje informacje anonimowo i przypisuje losowo wygenerowany numer w celu rozpoznania unikalnych odwiedzających.

 

Te pliki cookie są przechowywane maksymalnie przez 13 miesięcy, jednak ten okres może zostać zmieniony przez strony trzecie (Google, LinkedIn, Linkedin, etc.), na co firma Aptissen nie ma wpływu.

Jak udostępniamy dane osobowe

Udostępniamy Twoje dane osobowe stronom trzecim w następujących sytuacjach:

 • Sprzedawcy i Usługodawcy: Abyśmy mogli prowadzić działalność firmową i zapewniać pewne usługi i funkcje, możemy udostępniać dane osobowe usługodawcom, w tym firmom zapewniającym hosting i inne usługi informatyczne; dostawcom oprogramowania do komunikacji e-mailowej oraz dostawcom newslettera na e-mail; dostawcom zabezpieczeń, firmom zapewniającym usługi związane z zarządzaniem bazami danych oraz relacją sprzedaż/klient, dostawcom usług płatniczych i usługi analityki internetowej (więcej szczegółów dotyczących stron trzecich umieszczających pliki cookie w naszej Witrynie znajdziesz w sekcji „Pliki cookie” poniżej). Na podstawie naszych instrukcji te strony będę uzyskiwać dostęp do danych osobowych, przetwarzać je i przechowywać w celu wywiązania się ze swoich zobowiązań wobec nas.
 • Przesyłanie w obrębie firmy Twoje dane osobowe będą wykorzystywane przez nas i udostępnione naszym podmiotom stowarzyszonym w celach wewnętrznych – głównie w celu prowadzenia interesów i działalności Jeśli będziemy stroną fuzji, nabycia, gruntownej analizy działalności finansowej, reorganizacji, bankructwa, postępowania upadłościowego, sprzedaży wszystkich środków trwałych lub ich części lub przeniesienia usługi do innego dostawcy, Twoje dane mogą być udostępniane w procesie gruntownej analizy działalności partnerom lub innym podmiotom wspierającym transakcję i zostaną przeniesione do następcy lub podmiotu stowarzyszonego jako część tej transakcji wraz z innym majątkiem.
 • Wymogi prawne: Jeśli jest to wymagane przepisami prawa lub istnieje przekonanie w dobrej wierze, że takie działanie jest konieczne, by (i) przestrzegać obowiązków prawnych lub wynikających z przepisów, (ii) chronić lub bronić naszych praw lub własności, (iii) zapobiec oszustwu, (iv) działać w nagłych przypadkach, aby chronić bezpieczeństwo osobiste użytkowników Witryny lub społeczeństwa, albo (v) chronić się przed odpowiedzialnością prawną.

Przechowywanie danych

Przechowujemy dane tak długo, jak jest to konieczne, w ramach rozsądku, do celów opisanych w niniejszej Polityce prywatności, dopóki mamy legalną potrzebę firmową lub zgodnie z wymogami przepisów prawa (np. podatki, przepisy, księgowość i inne cele), w zależności od tego, który okres nastąpi później. W kwestii działalności marketingowej przechowujemy dane dotyczące Twoich preferencji marketingowych dopóki nie zrezygnujesz z tej komunikacji i zgodnie z naszymi zasadami. Aby określić właściwy termin przechowywania Twoich danych osobowych, weźmiemy pod uwagę ilość, charakter i wrażliwość danych osobowych, potencjalne ryzyko doznania krzywdy spowodowanej nieautoryzowanym użyciem lub ujawnieniem Twoich danych osobowych, cele, do których używamy danych osobowych i czy możemy osiągnąć te cele za pomocą innych środków, a także odpowiednie obowiązki prawne.

Twoje prawa

Ustawodawstwo w zakresie ochrony danych osobowych przyznaje podmiotom danych następujące prawa:

 • Dostęp. Możesz poprosić o kopię danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat. Jeśli potrzebne będą dodatkowe kopie, możemy naliczyć uzasadnioną opłatę.
 • Usunięcie i sprostowanie danych. Możesz poprosić o usunięcie lub sprostowanie danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat.
 • Sprzeciw. Możesz mieć prawo do sprzeciwienia się sposobowi, w jaki korzystamy z danych osobowych.
 • Ograniczenie przetwarzania. Możesz poprosić nas o wstrzymanie przetwarzania Twoich danych osobowych, na przykład, jeśli chcesz abyśmy ustalili ich dokładność lub powód ich przetwarzania.
 • Przenoszenie danych. Na Twoją prośbę, przekażemy Ci Twoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego.
 • Odwołanie zgody: W sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody, masz prawo w późniejszym czasie wycofać swoją zgodę w sposób wskazany, gdy wyrażano zgodę lub kontaktując się z nami, jak opisano w niniejszej Polityce prywatności.
 • Prawo do zdecydowania o losie Twoich danych po śmierci: prawo wskazania losu Twoich Danych osobowych w przypadku śmierci.

Aby skorzystać z tych praw, wyślij do nas wiadomość e-mail na adres: mail@aptissen.com.

Przenoszenie danych

Polegamy na usługodawcach, którzy przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych mogą obowiązywać mniej rygorystyczne prawa dotyczące ochrony danych osobowych lub mogą one się różnić od praw europejskich. Podjęliśmy środki, aby chronić poufność i bezpieczeństwo Twoich danych osobowych oraz Twoje prawa jako podmiotu danych.

Bezpieczeństwo

Wdrożyliśmy fizyczne, techniczne i administracyjne środki bezpieczeństwa zaprojektowane, by chronić poufność danych osobowych, przetwarzanych zarówno online jak i offline, przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, zmianami lub zniszczeniem. Jednak przenoszenie danych za pośrednictwem Internetu lub poczty elektronicznej nigdy nie jest w pełni bezpieczne i pozbawione błędów. W szczególności wiadomość e-mail wysłana do nas lub od nas może nie być bezpieczna. Dlatego należy zachować ostrożność, podejmując decyzję na temat informacji wysyłanych nam za pośrednictwem Usług lub wiadomości e-mail. Należy o tym pamiętać, ujawniając dowolne dane osobowe firmie Aptissen za pośrednictwem Internetu. Dodatkowo, nie ponosimy odpowiedzialności za obejście ustawień dotyczących prywatności lub środków ostrożności obejmujących Usługi lub witryny stron trzecich.

Linki do innych witryn

Witryna może zawierać linki do innych witryn internetowych, których firma Aptissen nie obsługuje i nie kontroluje, w tym do mediów społecznościowych („ Witryny stron trzecich ”). Informacje udostępnione w Witrynach stron trzecich podlegają konkretnym politykom prywatności i warunkom korzystania z usługi Witryn stron trzecich, a nie niniejszej Polityce prywatności. Oferując te linki, nie sugerujemy, że popieramy i przejrzeliśmy wszystkie te witryny. Skontaktuj się bezpośrednio z Witryną stron trzecich, aby uzyskać informacje dotyczące ich praktyk i polityki prywatności.

Pliki cookies

My i nasi partnerzy używamy plików cookies w celu obsługi i administrowania naszą Witryną, ułatwienia korzystania z Witryny podczas Twoich przyszłych wizyt i zebrania danych na temat korzystania z naszej Witryny. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie używanych w naszej Witrynie, zapoznaj się Zasadami dotyczącymi plików cookie, które są częścią niniejszej Polityki prywatności.

Firma Aptissen używa następujących plików cookie na swojej stronie:

Nazwa pliku cookie Dostawca Gromadzone dane
cookielawinfo-checkbox-analytics aptissen.com Ustawione przez wtyczkę Zgoda na pliki cookie RODO – wykorzystywane do rejestrowania zgody użytkownika na pliki cookie w kategorii „Analityka”.
cookielawinfo-checkbox-necessary aptissen.com Ustawione przez wtyczkę Zgoda na pliki cookie RODO – wykorzystywane do rejestrowania zgody użytkownika na pliki cookie w kategorii „Niezbędne”.
quform_session_ea175dae7178e3d1d6e8f76c74ba8a13 aptissen.com Quform używa plików cookie z jednej sesji, aby zapewnić bezpieczeństwo i opcje dla wtyczki. Ten plik cookie nie wymaga uzyskania uprzedniej zgody na mocy przepisów PECR/ePR. Pliki cookie Quform: To plik cookie sesji (usuwany po zamknięciu przeglądarki) / Przechowuje jedynie ID sesji (cookie nie przechowuje żadnych danych osobowych) / Jest wymagany do zapewniania bezpieczeństwa (ochrona przed atakami Cross Site Request Forgery) / Jest potrzebny do prawidłowego funkcjonowania wtyczki (np. weryfikacja czy rozwiązanie CAPTCHA jest prawidłowe).
_ga Google.com Plik cookie _ga, instalowany przez Google Analytics, oblicza dane dotyczące odwiedzającego, sesji i kampanii oraz śledzi sposób używania strony w celu tworzenia analitycznego raportu dotyczącego witryny. Cookie przechowuje informacje anonimowo i przypisuje losowo wygenerowaną liczbę, aby rozpoznawać unikalnych odwiedzających.
_gid Google.com Instalowany przez Google Analytics plik cookie _gid przechowuje informacje dotyczące tego, w jaki sposób odwiedzający korzystają z witryny oraz tworzy raport analityczny dotyczący efektywności witryny. Niektóre gromadzone dane to liczba odwiedzających, ich źródło oraz strony, które odwiedzają anonimowo.
_gat_gtag_UA_51609356_1 Google.com Ustawiony przez Google w celu rozróżniania użytkowników.
_hjFirstSeen Hotjar Hotjar ustawia ten plik cookie, by zidentyfikować pierwszą sesję nowego użytkownika. W sklepach wartość true/false wskazuje, czy Hotjar zaobserwował tego użytkownika pierwszy raz.
_hjIncludedInSessionSample Hotjar Hotjar ustawia ten plik cookie, aby widzieć, czy użytkownik znalazł się w próbce danych określonej przez dzienny limit sesji witryny.
_hjIncludedInPageviewSample Hotjar Hotjar ustawia ten plik cookie, aby widzieć, czy użytkownik znalazł się w próbce danych określonej przez dzienny limit wyświetleń witryny.
_hjAbsoluteSessionInProgress Hotjar Ten plik cookie Hotjar służy do wykrywania sesji wyświetlania strony przez użytkownika. To jest oznaczenie true/false ustawione przez plik cookie.
_hjSessionUser_2599210 Hotjar Ten plik cookie Hotjar służy do wykrywania sesji wyświetlania strony przez użytkownika. To jest oznaczenie true/false ustawione przez plik cookie.
_hjSession_2599210 Hotjar Ten plik cookie Hotjar służy do wykrywania sesji wyświetlania strony przez użytkownika. To jest oznaczenie true/false ustawione przez plik cookie.

Zmiany w Polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie. Jeśli dokonamy znaczących zmian w niniejszej Polityce prywatności, poinformujemy Cię o tym, aktualizując datę niniejszej Polityki prywatności i umieszczając ją w Witrynie. Jeśli wymagają tego przepisy prawa, zapewniamy również powiadomienie o zmianach w formie, którą według naszego przekonania najprawdopodobniej otrzymasz, jak wiadomość e-mail lub inny sposób za pośrednictwem Witryny. Wszelkie zmiany w niniejszej Polityce prywatności wchodzą w życie w momencie publikacji naszej zmienionej wersji (lub zgodnie z informacją podaną podczas publikowania). We wszystkich przypadkach korzystanie z Witryny lub Usług po dacie wejścia w życie zmodyfikowanej wersji Polityki prywatności oznacza zaakceptowanie zmodyfikowanej wersji Polityki prywatności.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz pytania dotyczące naszej Polityki prywatności, skontaktuj się z nami pod adresem: mail@aptissen.com lub wyślij list na następujący adres korespondencyjny: Aptissen S.A Chem. du Champ-des-Filles 36 A, 1228 Plan-les-Ouates, Suisse